Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

110 teksten gevonden

HE 020 1320/08/12 Graaf Willem III doet ten overstaan van enkele met name genoemde getuigen, en na...
HE 026 1321/01/20 Graaf Willem III vergunt abt en convent van Lobbes dat zij voor hun eigen...
HE 028 1321/02/16 Graaf Willem III beleent Jean Baliewe voor de duur van diens leven met de...
ZE 074 1321/04/13 * Graaf Willem III gelast Jan de Vlaming niet toe te staan dat iemand te...
ZE 077 1321/04/14 Graaf Willem III beleent Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van...
ZE 099 1321/04/16 Graaf Willem III draagt de deken van Sint Pieter in Middelburg en de rentmeester...
ZE 086 1321/04/21 Graaf Willem III legt aan nader genoemde lieden een zoen op in een twist die op...
ZH 079 1321/05/01 Graaf Willem III kondigt voor bepaalde tijd een wapenstilstand af tussen die van...
ZH 099 1321/10/05 Arnoud van Heukelum, ridder, draagt zijn huis te Doeveren en de zeven morgen land...
NH 111 1321/10/12 Graaf Willem III machtigt Jacob bisschop van Zuden om in zijn naam de ruil van...
NH 110 1321/10/12 Graaf Willem III schenkt zijn nicht jonkvrouw Aleid, dochter van wijlen bisschop...
ZH 110 1322/05/16 Graaf Willem III verpacht de gruit van Dordrecht voor de tijd van vier jaar aan...
ZE 153 1322/06/08 Graaf Willem III geeft jonkvrouw Justine, dochter van heer Hugo de Gouwer en...
ZH 112 1322/06/24 Jan van Heusden en Jan van den Elshout, knapen, dragen na een uitspraak van de...
ZE 177 1323/03/26 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Gillis Boudewijnsz. al zijn ambachten in het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
ZE 186 1323/03/31 Graaf Willem III belooft Hendrik, zoon van de Zierikzeese poorter Waddin, de...
ZE 205 1323/07/03 Graaf Willem III verzoekt een ieder Gize Hendriksz., burger van Zierikzee, die...
ZH 136 1323/08/22 Graaf Willem III geeft Andries genaamd Opkelder en Herman Schimmelpenning,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie