Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

170 teksten gevonden

ZE 238 1323/10/24 Graaf Willem III treedt op als arbiter bij een geschil tussen de ingelanden en de...
NH 193 1323/12/30 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Arnoud van Hodenpijl en...
ZE 260 1324/03/30 Graaf Willem III legt een nader omschreven zoen op in de twist tussen Jan...
NH 229 1324/09/25 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Floris van den Velde en...
UT 066 1325/05/12 Bisschop Jan III van Utrecht en graaf Willem III verklaren dat zij Steven van...
ZE 319 1325/05/13 Graaf Willem III, die had bepaald dat ter beëindiging van een twist tussen...
ZH 183 1325/05/15 Graaf Willem III belooft Hendrik van Brederode, wanneer die met diens lieden...
ZH 186 1325/06/06 Broeder Hendrik, abt van Ter Doest, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1311...
ZE 326 1325/06/17 Graaf Willem III verkoopt Nicolaas Poppenz. een moerdijk geheten de Meeneweide,...
FR 058 1325/06/20 Graaf Willem III sluit een bestand met het gemene land van Friesland dat tot 1...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
FR 069 1326/03/08 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
NH 284 1326/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Zweder van Montfoort en Jan...
ZE 378 1326/03/28 Graaf Willem III instrueert Gillis Boudewijnsz. baljuw van Middelburg, Jan...
FR 074 1326/03/30 De grietmannen van Westergo in Franekeradeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel...
FR 073 1326/03/30 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
NH 298 1326/06/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds Dirk burggraaf...
NH 302 1326/07/26 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over pachtbetalingen te...
ZE 406 1327/03/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds zijn zuster vrouw...
WO 070 1327/04/26 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Zweder van Montfoort en...