Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

22 teksten gevonden

WI 545 1268/07/28 Hubert van Everdingen, ridder, en Arnoud Snoyen, knaap, enerzijds en Wouter van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZE 031 1300/12/31 * Keur verleend aan de inwoners van Haamstede en van de duinen, bezegeld door Witte...
HE 008 1316/09/25 Graaf Willem III bekrachtigt, om een einde te maken aan zijn geschil met de...
KE 003 1317/01/05 Graaf Willem III geeft Catharina Frankendr. toestemming vier scharen vee in de...
NH 036 1319/09/13 Schepenen, raad en gemeente van 's-Gravenzande nemen van graaf Willem III de...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
KE 020 1320/08/27 Graaf Willem III geeft Floris Rogiersz. en Hanne Boyen toestemming om ieder tien...
KE 029 1320/09/12 Graaf Willem III deelt de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland mee dat...
ZE 063 1320/10/31 Graaf Willem III gelast zijn tolgaarders geen tol te heffen op de goederen die de...
NH 150 1322/05/08 Graaf Willem III garandeert Jan van der Strate, Willem Hendriksz., Bartholomeus...
NH 166 1323/07/03 * Graaf Willem III geeft Catharina Broeder Willems, echtgenote van Boudewijn van...
KE 159 1330/03/23 Gravin Johanna gebiedt de houtvesters erop toe te zien dat niemand in de...
ZH 365 1330/06/24 Twaalf met name genoemde personen beloven in Dordrecht als gijzelaars te zullen...
KE 161 1330/10/28 Graaf Willem III geeft Johan Beynenz. de Legher toestemming om tien scharen vee...
KE 168 1331/07/07 * Graaf Willem III draagt zijn houtvesters van Haarlem op om tien scharen beesten...
KE 202 1336/08/15 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Wouter van Rolland aan diens...
ZE 676 1336/09/12 Graaf Willem III geeft de abdis van Rijnsburg en haar gewaarde boden toestemming...
WI 334 1339/02/27 Graaf Willem IV stelt in overleg met zijn Raad de markttol vast zoals die zal...
WI 366 1339/12/08 Graaf Willem IV stelt in Alkmaar drie jaarmarkten per jaar in, geeft toestemming...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie