Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

46 teksten gevonden

FR 072 1326/03/20 Graaf Willem III draagt zijn baljuw van Kennemerland en West-Friesland en van die...
UT 084 1326/03/30 Graaf Willem III gelast de baljuws, schouten en rechters van zijn land dat zij...
ZE 439 1327/04/15 Schepenen, burgemeesters en gemene Raad van de poort van Middelburg herstellen de...
FR 089 1327/05/01 De raadslieden en de gemene stad van Staveren onderwerpen zich aan de uitspaak...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
ZE 494 1328/04/07 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Beoosten Schelde...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
ZE 514 1328/12/04 Graaf Willem III, die met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en...
ZE 521 1328/12/16 Graaf Willem III belooft heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, dat...
ZH 335 1329/08/06 Graaf Willem III schenkt heer Willem, graaf van Gulik, die getrouwd is met zijn...
UT 129 1330/03/12 Splinter van Nijenrode belooft graaf (Willem III) dat hij voor de 700 pond...
KE 159 1330/03/23 Gravin Johanna gebiedt de houtvesters erop toe te zien dat niemand in de...
ZH 365 1330/06/24 Twaalf met name genoemde personen beloven in Dordrecht als gijzelaars te zullen...
NH 453 1330/07/17 Graaf Willem III schenkt aan heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland,...
FR 115 1330/10/28 Graaf Willem III komt met de goede lieden van Wieringen overeen dat drie van zijn...
ZH 368 1330/11/01 Graaf Willem III verleent de inwoners van het dorp en de polder van Strienemonde...
ZE 586 1332/04/06 Graaf Willem III neemt degenen die de Zwijndrechtse waard gaan bedijken op in...
DE 076 1333/03/21 Lijst van personen die op 21 maart 1333 te Hasselt leenman (van graaf Willem III)...
FR 138 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
FR 139 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...