Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

200 teksten gevonden

ZE 096 1321/04/23 Graaf Willem III geeft heer Nicolaas Costijnsz. van Kats, ridder, en diens...
NH 112 1321/10/20 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het ambacht Oudshoorn en...
ZH 093 1321/10/26 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem en met zijn instemming...
NH 117 1321/10/28 Graaf Willem III bepaalt dat al het goed dat heer Jacob van Moordrecht, ridder,...
NH 132 1322/05/03 Graaf Willem III beleent Engebrecht Filipsz. met 6 morgen land in het...
NH 134 1322/05/07 Graaf Willem III beleent Dirk van Sassenheim met een woning met 3½ morgen...
NH 137 1322/05/15 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Jan van Polanen twee korentienden en de...
ZE 146 1322/05/20 * Graaf Willem III bevestigt de schenking door Willem Everdeisz. aan diens...
NH 140 1322/08/04 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Gerard van Warmond aan diens...
KE 046 1322/08/23 Graaf Willem III vergunt Jan Rode Gheyenz. dat hij diens leen van een zate van 4...
NH 161 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Jan uten Waarde 20 pond Hollands jaarlijks,...
ZH 119 1322/08/28 Graaf Willem III beleent heer Jan van der Dussen, ridder, met een jaarrente van...
ZH 121 1323/01/01 Graaf Willem III beleent Jacob Neve en diens echtgenote Aleid heer Jansdr. vrouw...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
ZE 174 1323/03/24 Graaf Willem III belooft Andries Rottier, die aan de graaf zijn aanspraken heeft...
ZH 126 1323/03/28 Graaf Willem III bekrachtigt de schenking door heer Dirk Loef van Kleef, graaf...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
ZH 486 1323/03/28 Graaf Willem III bekrachtigt de schenking door heer Dirk Loef van Kleef, graaf...
ZE 188 1323/03/29 Graaf Willem III verkoopt aan Jacob Domaasz. poorter van Middelburg de 9 gemet...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie