Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

116 teksten gevonden

WI 191 1233/04/20 Graaf Floris IV verkoopt aan Nicolaas van Gnephoek, Burchaard van Aalsmeer,...
ZE 026 1254/03/11 Rooms-koning Willem II, graaf van Holland, verleent een keur aan de burgers van...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
ZH 437 1307/10/17 Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef geven vidimus van een oorkonde...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
ZE 029 1311/03/02 Graaf Willem III bevestigt de keur van de burgers van Domburg, waarbij hij enige...
ZE 553a 1311/10/01 Jan van der Dussen, ridder, verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553d 1311/10/01 Nicolaas van der Merwede, ridder, en zijn broer Lodewijk van der Merwede...
ZE 553b 1311/11/05 Gizekijn van den Dorp verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
NH 006 1317/01/06 Graaf Willem III schenkt abdis en klooster van Loosduinen al het goed dat...
ZE 009 1317/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan van der...
ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
BR 001 1319/10/18 Graaf Willem III, die zijn geschillen met de goede lieden van Mechelen heeft...
ZH 030 1319/10/31 * Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, maakt de uitspraak bekend die is gedaan...
GE 001 1319/11/10 * Graaf Willem III belooft graaf R(einoud) van Gelre, ter aanhaling van de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie