Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

19 teksten gevonden

ZH 231 1309/05/17 Graaf Willem III belooft de gemene lieden wonend in het land van Heusden dat hij...
HE 001 1316/10/03 Graaf Willem III bevestigt de rechten en bezittingen van de abdij van Vicogne, en...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
HE 024 1320/08/31 Graaf Willem III geeft zijn armborstschutter Gillard een nader omschreven stuk...
NH 172 1323/08/29 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Engebrecht van Voorschoten de 3 gaarden land...
NH 171 1323/09/05 Graaf Willem III beleent Gerard, zoon van Wouter de Asige, met 3 gaarden land in...
FR 078 1326/07/25 Graaf Willem III regelt het dijkonderhoud en afwatering in West-Friesland.
ZE 406 1327/03/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds zijn zuster vrouw...
FR 114 1330/03/23 Gravin Johanna bepaalt dat ter bestrijding van de wateroverlast in Heerhuigenkoog...
FR 113 1330/03/23 Gravin Johanna bepaalt dat ter bestrijding van de wateroverlast in Heerhuigenkoog...
KE 172 1331/07/19 Graaf Willem III beleent Hendrik Pietersz. met het huis en erf te Akersloot die...
ZH 423 1332/08/16 Graaf Willem III verleent een keur en enkele voorrechten aan de leenmannen en...
ZH 448 1333/04/08 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil omtrent sluizen en uitwatering...
AW 099 1333/05/01 Graaf Willem III geeft door tussenkomst van zijn rentmeester Willem van Oudshoorn...
NH 607 1335/02/15 Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland, doet uitspraak in een geschil tussen...
UT 174 1336/09/08 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, stelt na overleg met graaf Willem III,...
WI 368 1340/02/04 Graaf Willem IV verkoopt ten overstaan van met name genoemde personen aan de...
WI 073 1341/04/01 Graaf Willem IV, die op Noord-Beveland twee inlaagdijken heeft laten leggen aan...
WI 475 1342/12/09 Graaf Willem IV geeft een keur aan de poort van Amsterdam, bepaalt de grenzen van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie