Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

90 teksten gevonden

NH 067 1294/08/31 Rooms-koning Adolf vernieuwt het door het hofgerecht van rooms-koning Rudolf op...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
ZH 436 1306/04/10 Gerard heer van Horn en Altena belooft heer Otto graaf van Kleef dat hij alle...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
FR 102 1308/10/01 Renger Monekijnsz., baljuw van Kennemerland en West-Friesland, verklaart getuige...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
ZH 096 1316/04/01 Graaf Willem III geeft een keur aan de poorters van Dordrecht waarin hij enkele...
CA 017 1316/05/31 * Voorwaarden waaronder de graaf (van Holland) naar Oost-Friesland kan komen om...
ZH 031 1316/08/07 Graaf Willem III beleent zijn knaap Ricoud van Noordeloos, zijn waard te...
HE 012 1316/10/08 Graaf Willem III beleent Isabel de le Crois met de nader omschreven leengoederen...
NH 005 1316/12/26 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds heer Dirk heer...
UT 010 1319/11/09 Otto van Buren, Zweder van Bloemenstein, Gijsbrecht van Kats en Jan van Salmonde...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 078 1320/08/20 Graaf Willem III geeft Engebrecht, rentmeester van Noordholland, opdracht al het...
ZH 057 1320/08/28 Graaf Willem III gelast al zijn ambtsdragers in Holland gerechtelijke assistentie...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
NH 113 1321/10/15 Graaf Willem III verkoopt Simon Dirksz. en Jan van der Made 22 morgen land in...
NH 114 1321/10/21 Graaf Willem III verkoopt Hendrik van Okkenburg 13 morgen land in Schieveen in...
ZE 109 1321/11/27 Graaf Willem III (bevestigt) het pachtcontract opgemaakt tussen Hanne Willem...
ZH 097 1322/04/24 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland, de schout van Dordrecht en de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie