Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

90 teksten gevonden

NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 223 1322/04/27 Graaf Willem III gelast zijn baljuw van Schieland en zijn schouten aldaar dat zij...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
ZH 098 1322/05/04 Graaf Willem III geeft op verzoek van zijn broer heer Jan van Henegouwen, heer...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
ZE 174 1323/03/24 Graaf Willem III belooft Andries Rottier, die aan de graaf zijn aanspraken heeft...
FR 041 1323/03/29 Graaf Willem III bepaalt dat de vroegere eigenaars geen aanspraak meer kunnen...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
ZE 213 1323/07/12 Jan III van Diest, elect van Utrecht, staat de baljuws en schouten van Holland en...
NH 184 1323/09/05 * Graaf Willem III verkoopt Jacob Jansz. 1½ morgen en 10 roeden land in...
NH 213 1324/03/31 Graaf Willem III maakt de uitslag van het onderzoek bekend door Arnoud van den...
ZE 268 1324/04/12 Graaf Willem III verklaart hoe ten overstaan van hem in de (hoge) vierschaar te...
ZE 273 1324/04/17 Graaf Willem III geeft Raas heer Gillisz. van Kruiningen toestemming het...
ZE 286 1324/09/14 Graaf Willem III gelast de schepenen van Ouwerkerk op Duiveland dat zij vonnis...
KE 079 1324/10/25 Graaf Willem III bepaalt dat de schepenen van Heiloo, Oesdom en Assendelft, die...
UT 001 1325/01/01 * Klachten van de lieden van graaf (Willem III) van Holland en van die van Zeeland...
ZE 304 1325/03/01 Graaf Willem III geeft Jan van den Waarde, Wolfert en Andries zoons van Hugo van...
ZE 307 1325/03/12 Graaf Willem III gelast zijn baljuw van Zierikzee dat deze de lieden die vanwege...
ZE 381 1326/06/24 Graaf Willem III beleent Mathijs Rengersz. met het ambacht in 's-Heer-Hadden...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie