Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

475 teksten gevonden

WI 089 1341/04/14 Jonkvrouw Ida, bastaard van Henegouwen, bepaalt dat na haar dood al haar goederen...
WI 236 1342/06/19 Graaf Willem IV verkoopt Dirk Dullaard Gijsbrechtsz. in vrij eigendom al het land...
WI 472 1342/11/25 Graaf Willem IV bevrijdt, voor een bedrag van 50 pond Hollands, Griet weduwe van...
WI 380 1342/11/30 Graaf Willem IV geeft heer Dirk van Brederode, ridder, voor de duur van diens...
WI 476 1342/12/09 Graaf Willem IV gelast zijn baljuws van Rijnland, het land van Woerden, Delfland,...
WI 113 1342/12/09 Schepenen van Zierikzee verklaren dat Manne Mannenz. ten overstaan van hen een...
WI 235 1342/12/18 Graaf Willem IV geeft Filips Machteldsz. toestemming tot verkoop in vrij eigendom...
WI 520 1344/04/08 Graaf Willem IV bevestigt de verkoop in vrij eigendom door Floris van Alkemade, ...
WI 522 1344/04/08 Graaf Willem IV bevestigt de verkoop in vrij eigendom door Floris van Alkemade, ...
WI 474 1344/04/08 Graaf Willem IV scheldt, omdat blijkens onderzoek door met name genoemde (leden...
WI 420 1344/04/14 Graaf Willem IV beleent Otto en Jan, kinderen van heer Jan van IJsselstein en...
WI 118 1344/11/07 Graaf Willem IV schenkt Willem, zoon van Willem Reiniersz., alle hofsteden in de...
WI 121 1344/11/15 Graaf Willem IV bepaalt, na een onderzoek gedaan met betrekking tot de onenigheid...
WI 126 1344/11/20 Graaf Willem IV beleent zijn klerk Gerard Alewijnsz. uit Leiden met de goederen...
WI 243 1344/12/12 Graaf Willem IV gelast Gerard Heinenz., rentmeester van Noordholland en van het...