Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

98 teksten gevonden

ZE 126 1321/12/18 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten en gezagsdragers wier landen of...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
ZE 144 1322/05/05 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten, heren en rechters dat zij de koopman...
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
ZH 105 1322/05/16 Graaf Willem III doet uitspraak in een twist tussen enerzijds heer Otto van...
ZE 149 1322/05/20 Graaf Willem III geeft Hendrik de Bruine en Andries van Hale, kooplieden uit...
KE 056 1322/06/12 * Graaf (Willem III) geeft een vrijgeleide voor twee jaar aan Arnoud Paaldrink uit...
FR 038 1323/03/28 Graaf Willem III gelast zijn baljuws, schouten en rechters dat zij abt en convent...
ZE 203 1323/03/28 Graaf Willem III verzoekt alle heren en hun rechters dat zij Gillis genaamd Sac...
ZE 181 1323/03/29 Graaf Willem III geeft een vrijgeleide voor zijn land aan Jan Mercher, diens...
NH 165 1323/03/31 Graaf Willem III geeft Alewijn Bettenz. van Leiden toestemming weer in het land...
ZE 205 1323/07/03 Graaf Willem III verzoekt een ieder Gize Hendriksz., burger van Zierikzee, die...
ZE 212 1323/08/10 Koning Robert van Schotland geeft de kooplieden uit de landen van graaf Willem...
ZH 136 1323/08/22 Graaf Willem III geeft Andries genaamd Opkelder en Herman Schimmelpenning,...
UT 043 1323/08/25 Graaf Willem III neemt abt en convent van Sint Paulus te Utrecht in bescherming...
UT 057 1323/08/26 Graaf Willem III neemt Jan uten Gaarde, burger van Utrecht, in zijn bescherming...
ZE 211 1323/08/29 Graaf Willem III geeft een vrijgeleide voor een jaar aan vier met name genoemde...
ZE 214 1323/09/04 Graaf Willem III geeft vrijgeleide aan Jan van Heille uit Sluis en Jan van Wulpen...
ZH 143 1323/10/11 Graaf Willem III geeft Pieter Zoete Willenz. van den Sloot uit Dordrecht...
ZE 228 1323/10/23 Graaf (Willem III) geeft een vrijgeleide van een jaar, ingaande 6 januari 1324,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie