Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

60 teksten gevonden

NH 358 1293/07/08 * Catharina vrouwe van Voorne, burggravin van Zeeland, verklaart dat zij de...
ZH 050 1313/03/21 * Lijst van de lenen die wijlen heer (Nicolaas) van Putten hield van de graaf, en...
WI 021x 1313/07/21 Heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn echtgenote Heilewijf...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
ZE 017 1316/05/30 Wolfert van Borsele, heer van Zandenburg, verklaart dat hij op advies van graaf...
NH 020 1317/01/15 Graaf Willem III bepaalt met betrekking tot de erfenis van het eigen goed van...
ZE 047 1317/03/19 * Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds de vrouwe van...
ZE 012 1317/03/22 Graaf Willem III geeft, op verzoek van Jacob bisschop van Zuden en heer Gerard...
ZE 020 1317/04/06 * Graaf Willem III maakt bekend dat zijn zuster vrouwe Aleid, vrouwe van Veere, is...
ZH 083 1318/02/02 Jan heer van Saffenberg en zijn echtgenote Sofia vrouwe van Saffenberg verkopen...
UT 005 1319/08/29 Graaf (Willem III) hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst die heer Hugo van...
GE 010 1319/11/02 Graaf Willem III verleent ten overstaan van enkele met name genoemde leenmannen...
ZE 134 1321/12/26 Graaf Willem III verpacht aan vrouw Agnes, vrouwe van Haamstede, de voogdij over...
ZH 103 1322/05/16 Graaf Willem III bevestigt een eerdere schenking door zijn knaap Foppe Bezemaar...
NH 153 1322/08/11 Graaf Willem III vergunt zijn nicht jonkvrouw Catharina Willemsdr., vrouwe van...
NH 159 1322/08/25 Graaf Willem III machtigt de vrouwe van Voorne en Teilingen om binnen zijn land...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
ZE 200 1323/04/01 Graaf Willem III beleent heer Jan heer van Kruiningen, ridder, met het steenhuis...
ZE 243 1323/10/22 Graaf Willem III geeft jonkvrouw Meine van Montfoort, ter compensatie van...
NH 264 1325/03/02 Dirk burggraaf van Leiden, ridder, schenkt zijn echtgenote vrouw Justine een...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie