Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

151 teksten gevonden

WI 495 1275/12/30 Jan Persijn, ridder, heer van Waterland, kent de ingezetenen van zijn gebied, bij...
BR 008 1307/04/10 Hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III sluiten een vredesverdrag, waarbij...
ZH 437 1307/10/17 Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef geven vidimus van een oorkonde...
CA 021 1310/02/18 Schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, ...
ZE 553a 1311/10/01 Jan van der Dussen, ridder, verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553d 1311/10/01 Nicolaas van der Merwede, ridder, en zijn broer Lodewijk van der Merwede...
ZE 553b 1311/11/05 Gizekijn van den Dorp verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
NH 135 1313/05/15 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over de goederen van wijlen heer...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
ZE 009 1317/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan van der...
ZE 010 1317/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan heer Gillisz....
ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 006 1318/01/12 * Schepenen, raad en gemene stad van Kampen bevestigen de uitspraak door graaf...
ZE 036 1319/05/31 * Graaf Willem III vergeeft heer Hendrik van Everingen, ridder, en enkele van diens...
GE 003 1319/08/12 Graaf Willem III belooft de voogd van Straelen dat hij de zoen zal handhaven die...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie