Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

46 teksten gevonden

ZH 406 1249/07/04 Rooms-koning Willem II zegt aan graaf Herman van Hennenberg bij gelegenheid van...
WO 003 1314/08/20 Graaf Willem III beleent vrouwe Maria, echtgenote van heer Arnoud van...
NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
CA 039 1316/03/10 Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaart dat hij de stad Mechelen met alle...
HE 012 1316/10/08 Graaf Willem III beleent Isabel de le Crois met de nader omschreven leengoederen...
UT 007 1316/11/28 Gwijde bisschop van Utrecht beleent zijn dochters Maria, echtgenote van heer...
ZE 007 1317/03/09 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds de vrouwe van...
ZE 047 1317/03/19 * Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds de vrouwe van...
ZE 020 1317/04/06 * Graaf Willem III maakt bekend dat zijn zuster vrouwe Aleid, vrouwe van Veere, is...
ZE 019 1317/04/06 Graaf Willem III bepaalt dat zijn zuster vrouwe Aleid, vrouwe van Veere, ieder...
CA 047 1318/05/26 * Floris Berthout, die Mechelen en de met name genoemde bijbehorende plaatsen heeft...
ZE 036 1319/05/31 * Graaf Willem III vergeeft heer Hendrik van Everingen, ridder, en enkele van diens...
NH 086 1320/08/30 Graaf Willem III beleent Gerard Gale met het huis in Haasbroek en enig nader...
GE 015 1320/09/17 Graaf Willem III en Reinout II, oudste zoon van de graaf van Gelre, dragen de...
WO 019 1321/10/12 Graaf Willem III gelast de bisschop van Zuden, rentmeester van de landen van...
NH 141 1322/08/01 Floris van der Boekhorst belooft heer Jan van der Dussen, ridder, die getrouwd is...
NH 147 1322/08/09 Graaf Willem III, die Arnoud Ludolfsz. van den Papeweg toestemming heeft gegeven...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie