Archieven zoeken

Archieven zoeken

Bij iedere beschrijving van een archief worden aangegeven: de periode die het beslaat, de vindplaats en het nummer van de toegang of inventaris. Daarna volgt een beschrijving van de hoofdbestanddelen. Aan een archief gekoppeld zijn in de voorkomende gevallen nadere gegevens over de zoekmiddelen die een archief biedt. Dit is soms een beschrijving van een agenda of index, soms een volledig overzicht van de beschikbare hoofden waaronder kan worden gezocht, en in het geval van de staatssecretarie/koninklijke secretarie van 1806-1811 een digitale afbeelding van de Groene index.

De aan een archief gekoppelde instellingen worden weergegeven. Het verdient echter aanbeveling archieven die bij een bepaalde instelling behoren, op te zoeken via de instelling.

Dit scherm wordt vooral geboden om snel een al eerder geraadpleegde beschrijving van een archief terug te vinden.