Archieven zoeken

Archief

Archieven van C.A. VerHuell; C.H. Graaf VerHuell e.a.

Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.21.004.04. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De archieven betreffen Christiaan Anthonie Ver Huell (1760-1832), die onder andere lid was van de Staatsraad en het Corps LĂ©gislatif, en Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845) die onder andere minister van Marine is geweest. Onder de nagelaten stukken van C.A. Ver Huell bevindt zich onder andere ingekomen correspondentie bij Ver Huell als voorzitter van de sectie marine van de Staatsraad ( 49 Z). Veel groter is de collectie van Carel Hendrik Verhuell. Hierin behalve stukken over zijn commissariaat van de Bataafse Republiek bij de Eerste Consul van Frankrijk (1803-1805) als schout-bij-nacht, bevat het archief vele documenten over de periode dat deze Verhuell secretaris van Staat van de Marine, gevolmachtigde in Parijs, minister van Marine en gezant in Sint Petersburg en Parijs was ( 130 Z - 253 X), onderverdeeld naar onderwerp. In 250-252 enkele stukken en aantekeningen rond de troonsafstand van Lodewijk Napoleon en de inlijving bij het keizerrijk. 261-267 betreffen C.H. Verhuells werkzaamheden als voorzitter van de sectie oorlog en marine van het Conseil pour les Affaires de Hollande.