Archieven zoeken

Archief

Archief van de Nassause domeinraad

Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 1.08.11. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De inventaris biedt een overzicht van de betreffende domeinen volgens datum van verwerving.

Zoekmiddelen: 555-557 Agenda van ingekomen stukken bij de directeur van de Publieke Domeinen, 1809-1811. Voor de hele periode vanaf 1679 tot en met 1811 638-679 algemene repertoria op de notulen en op de rollen van de civiele en criminele rechtspraak, ingedeeld naar domein. 695 index op de notulen van de Hollandse administrateurs, 1795-1796; 696-698 repertoria op de besluiten van Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën en opvolgers, 1801-1811, ingedeeld naar correspondent (instellingen naar plaats van vestiging).

Besluiten: 198-201 notulen van de administrateurs van de Nassause domeingoederen in Holland 1795-november 1796; 203-209 notulen van administrateurs van de goederen van de vorst van Nassau; 210-213 resoluties van de Agent van Financiën betreffende de Nassause domeinen 1798-1801; 214-224 resoluties van Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën inzake de domeinen van Nassau 1801-1805; 225-229 resoluties van de Secretaris van Staat voor de Financiën inzake de Nassause domeinen, mei 1805-juni 1806; 230-243, 249 besluiten van de Minister van Financiën inzake de Nassause domeinen juni 1806- mei 1809; 250-268, 269-271 besluiten van de directeur der publieke domeinen inzake de Nassause domeinen mei 1809 - december 1810; 272-283 minuut-besluiten van de directeur van de Staatsdomeinen in Holland december 1810 december 1811.
Verder 246-248 notulen van rekenmeesters van de Nassause domeinen.

Correspondentie: 305-554 Ingekomen stukken 1798- 1811, per jaar genummerd, met exhibitum. Hiernaast 16642 ingekomen stukken bij de Intendant van de keizerlijke kroongoederen in Holland,vooral inzake Oost-Friesland en 16643 Ingekomen stukken bij de directeur van de Staatsdomeinen inzake de verkoop van domeinen, 1811. De minuten en kopieën van uitgaande stukken vanaf 558. Vanaf 738- 763 adviezen van de administrateurs vanaf 1795.

Geheim: 190 Secrete notulen van de opvolgers van de domeinraad tot 1811, met 197 minuut-geheime besluiten.

Diversen: het archief bevat een groot aantal financiële stukken, plus deelarchieven per domein. De inventaris geeft hierbij telkens een overzicht van de lotgevallen van het betreffende domein, en uiteraard gegevens over eigendom en vervreemding.