Archieven zoeken

Archief

Archieven der posterijen in Holland I 1747-1810

Periode: 1747 tot 1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 3.01.50. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 122-126 indices op de notulen 1752-1810, met 127 een klapper op persoonsnamen voor 1810.

Besluiten: 6-23 minuut-notulen 1795-1810; 40-61 net-notulen 1795-1810.

Correspondentie: 83-121 chronologisch geordende bijlagen bij de notulen 1795-1810. In de 142 en 145-146 registers van ingekomen, respectievelijk uitgaande stukken.

Geheim: 129 en 130 bevatten secrete resoluties uit de periode 1803-1804.

Diversen: Het archief bevat verder onder andere nog expeditielijsten, in advies gehouden stukken, eigendomsbewijzen en stukken inzake het functioneren van de dienst, zowel de betreffende kantoren als de paardenpost en de relaties met het buitenland.