Archieven zoeken

Archief

Archief van het Algemeen Rijksarchief,1800-1966

Periode: 1800 tot 1866
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.14.03. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Voor de periode 1802-1813 bevat het archief onder meer:

Zoekmiddelen: 293 agenda van ingekomen en uitgaande brieven, 1800-1880.

Correspondentie: 1-3 ingekomen- en minuten van uitgegane brieven.

Diversen: 466 Memorie van informatie en lijsten van de archieven van de Hollandse besturen die naar Parijs zullen worden gezonden, 1811, afschriften; 546-549 nagelaten papieren van H. van Wijn als rijksarchivaris; 674 Beschrijving van de lotgevallen tussen 1795 en 1813 van de archieven van de voor 1795 bestaan hebbende colleges van bestuur in Den Haag gevestigd, 19e eeuw (onder papieren Van Riemsdijk).