Archieven zoeken

Archief

Archief van de Commissie van Landsadvocaten

Periode: 22-02-1798 tot 28-11-1799
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.11. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Onderdeel A 1 van de Inventaris van het archief van de colleges belast met de hoge militaire rechtspraak, 1795-1813 (1818). Dit onderdeel betreft alleen de landmacht.

Zoekmiddelen: geen.

Besluiten: 7-8 notulen februari 1798 - november 1799.

Correspondentie: 10-15 chronologisch geordende ingekomen stukken.

Diversen: 16-18 processtukken en rekesten.

Onderdeel B 2 van de inventaris van het archief van de colleges belast met de hoge militaire rechtspraak, 1795-1813 (1818). Dit onderdeel betreft de marinezaken.

Besluiten: 214 notulen maart 1798 - december 1799.

Correspondentie: 215 ingekomen stukken maart 1798 - december 1799 en 216 ingekomen stukken januari 1800 - 12 juli 1802.; 217 register van uitgaande brieven 1801-1802.

Diversen: de rol, de minuten van de sententies, en processtukken.

Onderdeel B 3 van de inventaris van het archief van de colleges belast met de hoge militaire rechtspraak, 1795-1813 (1818) bevat de stukken van de zeekrijgsraad inzake kapitein Engelbertus Lucas, 1797, B4 de stukken van de hoge krijgsraad wegens de zeeslag bij Kamperduin, 1798, B 5 de hoge zeekrijgsraad in zake De Vlieter, 1799 en B 6 de hoge zeekrijgsraad in zake de kapitein Bartholomeus Pletz, 1801.