Archieven zoeken

Archief

Archieven van het kroondomein en de hofhouding van koning Lodewijk Napoleon en de Franse Keizer, 1806-1813, betreffende de Kanselier van het Huis des konings

Periode: 06-1806 tot 09-1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.25. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het archief heeft een zeer gevarieerde inhoud. De plaatsingslijst maakt er nog geen duidelijk onderscheid in. De voornaamste onderdelen zijn:
1) de registratie van de Koninklijke decreten en besluiten ( 1-18).
2) verbalen en correspondentie van het (Grand Conseil) d' Administration ( 19, 20, 28-10).
3) journalen, correspondentie en dossiers van de chancelier. Het verbaal van de decreten en besluiten van juni 1806 - november 1807 , dat aan de kanselarij toebehoorde, een aanwinst uit 1887, is ondergebracht in het archief van de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon (toegang 2.01.01.07), vermoedelijk omdat het niet kon worden toegevoegd aan het archief van het Kabinet van Lodewijk Napoleon.
4) stukken die door de Koning aan de kanselier zijn opgestuurd, waaronder het proces verbaal van het overlijden van prins Napoléon Charles, de organisatie van een service de santé, financiële stukken, staten van in Utrecht aangekochte huizen, en stukken inzake de schouwburgen van den Haag, Utrecht en Amsterdam.