Archieven zoeken

Archief

Archief van de commissie van onderstand voor de noodlijdenden door de watersnood

Periode: 09-01-1809 tot 1811
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.07 nrs. 660-667

Hoofdbestandsdelen:

In het archief van de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon bevindt zich het archief van de commissie die bij Koninklijk besluit van 9 februari 1 opgerichte commissie van onderstand die de slachtoffers van de watersnood in de Betuwe uitbetaling moest doen uit een fonds waarin de opbrengsten van de landelijk gehouden collecte was gestort. De commissie bestond uit leden van het Huis van de Koning, onder leiding van de trésorier-général.
Het archief bevats 660 notulen juli 1808 - januari 1809, rekesten, rapporten aan de Koning, machtigingen tot betaling, 666 een alfabetisch register van verleende gratificaties en 667 een agenda van in 1811 bij de gouverneur-général ingediende rekesten met beschikkingen door Lebrun.