Archieven zoeken

Archief

Archives du Cabinet de Louis Bonaparte Roi de Hollande

Vindplaats: Archives Nationales. Parijs.
Toegangsnummer: Digitaal raadpleegbaar: inventaris (PDF en database EGERIE).

Hoofdbestandsdelen:

Het archief van Lodewijk Napoleon werd na zijn aftreden en de inlijving bij Frankrijk al op 22 juli 1810 verzegeld naar Parijs verzonden. Na inspectie door Lodewijk Napoleon, die er enkele stukken uit heeft laten lichten en enkele andere heeft laten verbranden, is het geheel toegevoegd aan het archief van de Secrétairerie d' État Impériale. De signaturen maken dan ook deel uit van de doorlopende nummering van dit grote archief. Door de confiskatie geeft het archief naast de neerslag van gedane werkzaamheden ook een dwarsdoorsnede van lopende zaken. Vandaar dat zich in het archief van het Kabinet ook stukken zijn gestrand, die eigenlijk behoren tot het archief van de Koninklijke Secretarie.
Nu de zeer uitgebreide inventaris via twee invalshoeken raadpleegbaar is op internet, is er van afgezien een eigen uitgebreide beschrijving te geven. De hoofbestanddelen zijn persoonlijke papieren van de Koning, correspondentie en rapportage tussen Lodewijk Napoleon en de Staatsraad, zijn ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders en militairen. Daarnaast is er diplomatieke correpondentie. Een ander belangrijk deel betreft de registratie van decreten en besluiten en koninklijke boodschappen aan het Wetgevend Lichaam. Daarnaast bevat het archief staten, lijsten en rapportages inzake vrijwel alle beleidsterreinen.