Archieven zoeken

Archief

Archief Keizerrijk overgangstijdperk

Periode: 01-10-1810 tot 31-12-1811
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.07. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Vanaf zijn aankomst na de inlijving in juli 1810 tot en met 31 december van dat jaar heeft de Lieutenant-Général de taken van de Koning in relatie tot de verschillende staatsinstellingen overgenomen. Zijn archief uit deze periode is op dit moment opgenomen in het archief van de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon onder de naam "keizerrijk, overgangstijdperk". De grens met het tijdvak van de Gouverneur-Général, vanaf 1 januari 1811, is echter niet steeds in acht genomen.

Besluiten: 433 minuut-decreten van de Lieutenant-Général, juli-september 1810 en 434-435 notulen van de Lieutenant-Général, oktober - december 1810 en 436-439 van de Gouverneur-Géneral januari-december 1811.
Hiernaast staan 440 de verbalen van de eerste secretaris van het Kabinet van de Lieutenant-Général juli -december 1810 en van de secretaris van het Gouvernement januari - december 1811. Daarnaast 442-444 met verbalen inzake het functioneren van de gewezen Minister Vice-President van de Staatsraad inzake de ordonnancering.

Correspondentie: 45-460 ingekomen stukken juli-december 1811, ingedeeld naar correspondent, met afzonderlijk de rekesten en de in advies gehouden stukken. De 461-482 bevatten de ingekomen stukken van het jaar 1811, eveneens ingedeeld naar afzender, waaronder ook rapporten waarop nog geen beslissing was gevallen, eden en declaratoiren van ambtenaren, particuliere stukken en rekesten.