Archieven zoeken

Archief

Archief van de Intendant-Generaal voor de Financiën en der Publieke Schatkist

Periode: 01-12-1810 tot 10-12-1813
Vindplaats: Onderdeel van de Archieven van het Ministerie van Financiën, 1798-1813.
Toegangsnummer: 2.01.21. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 1133-1134B indices met alfabetische naamklapper 1811 - 1813; 1147, 1149 Klappers op de indices 1811, 1812 -1813 generale zaken; 1049A Alfabetisch register van ambtenaren die leges hebben betaald, 1810; 1086 A en B indices van het bureau B divisie Centrale Comptabiliteit, 1812 - 1813; 1087 Klapper op de index van het bureau B divisie Centrale Comptabiliteit, 1812 - 1813; 1530-1533 indices Liquidatie van de Convooien en Licenten, 1811 - 1813, met 1541-1544 Klappers op de indices Liquidatie van de Convooien en Licenten 1811 -1813. 1563A bevat een index.

Besluiten: 895-969 minuut-notulen en uitgaande brieven, 1 december 1810 - 30 november 1813; 1056-1067 minuut-notulen van bureau B divisie Centrale Comptabiliteit, 4 januari 1812 - 30 november 1813 (met aanmerkelijke lacunes); 1088-1103 minuut-notulen van bureau C Centrale Hollandse belastingen, 7 januari 1812 - 31 december 1813; 1104-1108 net-notulen van bureau C Centrale Hollandse belastingen, 24 april 1812 - 31 december 1813; 1492-1506, minuut-notulen en uitgaande brieven inzake de liquidatie van de convooien en licenten, 24 december 1810 - 19 november 1813; 1156 minuut-notulen inzake het commissariaat van de rijksgebouwen in Amsterdam, 2 januari 1810 - 31 december 1811.

Correspondentie: 970-1033 ingekomen stukken 3 december 1810 - 10 december 1813; 1068-1079 ingekomen stukken van bureau B divisie Centrale Comptabiliteit, 4 januari 1812 - 15 december 1813; 1109-1110 relativen van de notulen van bureau C Centrale Hollandse belastingen, 7 januari 1812 - 31 januari 1812; 1507-1515 Ingekomen stukken inzake de liquidatie van de convooien en licenten, 1811-1812, doorgenummerd per jaar.
In 1517-1519 niet genummerde en in advies gehouden stukken inzake de convooien en licenten 1810-1813; 1159 ingekomen stukken inzake het commissariaat van de rijksgebouwen in Amsterdam, 2 januari 1809 - 14 december 1811; 1573 Ingekomen brieven van het Ministère des Finances in Parijs, 1811 - 1813.

Diversen: 1034 -1049 Gezegelde declaratoiren van ambtenaren (voor de index zie 1049A hierboven); 1520 Enkele losse dossiers inzake convooien en licenten en douanezaken, 1810 -1813; 1050-1055 dossiers van bureau A generale zaken, deels bijlagen bij de notulen; 1080-1086 Dossiers van bureau B divisie Centrale Comptabiliteit, meest bijlagen bij de notulen; 1111-1116 Dossiers van bureau C Centrale Hollandse belastingen, deels correspondentie; nrs 1149 B-G Grootboeken en Journalen afkomstig van de generale directie van de Publieke Schatkist 1812 - 1813; 1163 Dossier inzake rijksgebouwen in den lande, 1810- 1812.
Van het bureau Successie zijn afkomstig de 1551-1553 minuten van besluiten en beschikkingen, 1808 - 1810; 1559 minuten van uitgaande brieven, 1809 - 1813; 1560-1563 ingekomen stukken 1808 - 1813; 1563A registers van geliquideerde declaraties van de regulateurs op het recht van successie, met index, 1808 - 1811. Het archief bevat ook dossiers met staten en stukken betreffende de afzonderlijke departementen van Holland en 1616-1617 registers van uitgaande brieven van de posterijen, 1812.
Ten slotte bevat het archief nog 1516 stukken die niet gequoteerd zijn, waaronder stukken betreffende de zeeraad en de Raad ter judicature van de middelen te water en te lande; 1517-1519 In advies gehouden stukken 1809-1813; 1520 Gedeponeerde stukken 1807-1813 en onder andere nog 1520 B-D Berichten van binnengekomen en vertrokken schepen , 1807. Hierbij sluit aan 1577 stukken inzake personen die zonder paspoort goederen vervoerden 1577-1582.