Archieven zoeken

Archief

Archief van de Direction de la Caisse Centrale

Periode: 01-01-1811 tot 11-1813
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.21. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Hoofdbestanddeel van dit archief is de registratie: 1584 Register Inschrijvingen in het grootboek (Grand Livre), 1807 - maart 1813; 1585-1589 Kasboeken 1811 - 1813; 1590-1594 memorialen van de kassier, 15 juni 1811 - 9 december 1813; 1595-1596 register van verschijndagen (livre d' échéances), 1811 -1813; 1597-1599 Registers van te betalen effecten/wissels, 21 maart 1811 - 4 december 1813; 1600-1605 Registers van te ontvangen effecten/wissels, 1811 - 1813. Verder in de 1606 en 1608-1615 registers van assignaties, mandaten en rescripties.

Correspondentie: nr 1607 Brievenboek 2 januari - 16 augustus 1811; 1615 Brief Ministère du Trésor inzake de waarde van de dukaat.