Archieven zoeken

Archief

Archieven van het kroondomein en de hofhouding van koning Lodewijk Napoleon en de Franse Keizer, 1806-1813.

Periode: 1806 tot 1813
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.25. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De inventaris bestaat uit een overzicht van de lijsten 14 tot 18 die behoorden bij een overdracht van archieven uit Franse archieven aan het Algemeen Rijksarchief op 22 juli 1861. De stukken inzake de Trésorier-Général van de kroongoederen in Holland zijn een schenking van de familie Snouckaert van Schauburg.
Het eerste onderdeel betreft het archief van de kanselier van het Huis des Konings, het tweede onderdeel het archief van de intendant-generaal van het Huis des Konings (waaronder de kroondomeinen), het derde onderdeel het archief van de intendant van de keizerlijke kroongoederen in Holland, het vierde onderdeel het archief van de trésorier-général van de kroongoederen in Holland en een supplement. De onderdelen worden afzonderlijk beschreven.