Archieven zoeken

Archief

Archief van de Hollandse divisie bij het Ministerie van Marine en Koloniën te Parijs, 1810-1814

Periode: 11-1810 tot 03-1814
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.27.05. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het Ministère de la Marine et des Colonies in Parijs had voor de zeezaken in Holland een afzonderlijke préfecture, die ook een eigen archief vormde. De koloniale zaken werden echter op het Ministerie te Parijs behandeld. Het deelarchief van de chef van de Hollandse divisie van het Ministère de Marine et des Colonies bestaat voornamelijk uit correspondentie, soms met repertoria, en uit registers en dossiers. Het betreft de ambtelijke uitvoering van het beleid van de minister.

Zoekmiddelen: 10 Register van persoonsnamen op de genummerde uitgaande en inkomende stukken. Ook bij de correspondentie bevinden zich afzonderlijke indices.

Correspondentie: nr 1 minuut-uitgaande stukken, met bijlagen en indices, 1810-1814, met daarnaast in 2 niet genummerde minuten van uitgaande stukken. 8 en 9 bevatten de ingekomen stukken bij de chef Hollandse divisie, met bijlagen en indices. Daarnaast zijn er in 12 niet genummerde ingekomen stukken bij de chef Hollandse divisie, met bijlagen en index, juli 1810 - januari 1813. De overige nummers in dit onderdeel bevatten voornamelijk rapporten.

Het deelarchief stukken uit Indië en China ( 14-27) heeft geheel en al betrekking op het bestuur in Oost-Indië. Een interessant onderdeel is 21 en 22, het zakenregister op de missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan de Nederlandse en Franse Raden en Ministeries over de periode 1801-1811.

Het deelarchief Kust van Guinea beslaat voornamelijk de periode 1810-1813, met als belangrijkste reeks 37 de minuut-rapporten van de chef divisie koloniën aan de Minister van Marine van Koloniën inzake de kust van Guinea 1811-1813.