Archieven zoeken

Archief

Sous-série F10 Agriculture

Vindplaats: Archives Nationales. Parijs.
Toegangsnummer: Digitaal raadpleegbaar: inventaris (PDF en database EGERIE).

Hoofdbestandsdelen:

Inventarissen: EGF II, p. 178-203. ESV II p. 1-25
De meest volledige inventaris is ESV II. De oudere gedrukte inventaris van Bourgin [CARAN: F10/01] is onvolledig, maar geeft in de beschreven nummers 201-1481 meestal meer détails over de Departementen, al zijn deze in de praktijk niet altijd betrouwbaar bevonden. Deze inventaris bevat ook een index. Een handgeschreven tabellarisch overzicht [CARAN: F10/02], eveneens op naam van Bourgin, geeft onder de naam État sommaire de la sous-série F een aanvullend overzicht over de artikelen 201-469.

De sous-série F10 bestaat uit stukken afkomstig van het Ministère de l' Interieur inzake het bestuur en de organisatie van de afdeling landbouw, opleidingen voor landbouw en voor vearts en stukken inzake allerlei vormen van land- en bosbouw.

Meer specifiek van belang voor Hollande zijn: F10 297 - 299 Gedrukte circulaires betreffende landbouw van de ministre de l' Interieur tot 1815, soms met bijbehorende model-tabellen, soms zonder datum; F10 102*-!04* Correspondentie en rekeningen van de stoeterij te Borculo; maar in F10 203a en b in tegenstelling tot de beschrijving van Bourgin niets over Holland gevonden; F10 345-346 Correspondentie tussen de Intendant de l' Interieur en de Ministre de l' Interieur over de bevordering van de landbouw en over het nut van de post van commissaire général d' agriculture van Kops. Opgave 1811 door Kops van landbouwproducten die een importoverschot hebben. Benoemingen in en financiering van de Hollandse commissies van landbouw. Catalogus van Landbouwwerktuigen in het door Lodewijk Napoleon daarvoor opgerichte Kabinet. Correspondentie van de Préfet du Departement du Zuyderzée met de Ministre de l' Interieur inzake belemmering van de pluk van zeewier bij Saint Nazaire; F10 353,354 enkele losse opgaven van landbouwgegevens door Hollandse Departementen van 1810 en 1812. Uitgebreide ongedateerde (maar van vóór 1811) algemene statistiek van bevolking, geografie, landbouw, industrie, godsdienst, armenzorg en onderwijs in het Departement Utrecht; F10 355 Interne rapportage binnen het Ministère de l' interieur en correspondentie met de Intendant de l' Interieur over de financiering van de landbouwcommissies in Holland. Correspondentie, onder andere met de Intendant de l' Interieur, over de bestrijding van meikevers in het Departement de l' Yssel-Supérieur, de uitgifte van woeste gronden (1812), de bevordering van de teelt van hennep. Verzoeken van het Ministère de l' interieur aan Hollandse Landdrosten, juli en augustus 1810, om opgave van de staat van de landbouw in hun Departementen; F10 370 Correspondentie van het Ministère de l' Interieur met de Intendant de l' Interieur en met Hollandse Préfets over de mogelijke oprichting van staatsboomkwekerijen. Met documentatie en kaarten over de kwekerij Oranjewoud en over boomkwekerijen in het Departement Bouches-de-la-Meuse.