Archieven zoeken

Archief

Archief van de wetgevende colleges 1 maart 1796-18 september 1801

Periode: 01-03-1796 tot 18-09-1801
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.01. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Dit archief is ingedeeld in grote doorlopende reeksen van I decreten en besluiten, II Bijlagen tot de decreten en besluiten en III Brievenboeken, publicaties, akten, tractaten en commissoriaallijsten. Daarnaast beschrijft reeks IV de commissiearchieven. Ten opzichte van een oudere inventaris, die tot diep in de jaren negentig van de twintigste eeuw dienst heeft gedaan, zijn enkele inventarisnummers gewijzigd (concordans in bijlage VII), maar overigens zijn bij herordening de oude nummers terecht zoveel mogelijk behouden. Dit betekent wel dat de bovengenoemde series geen doorlopende nummering hebben.
In deze gids zijn de onderdelen per instelling beschreven.