Archieven zoeken

Archief

Archief van de Staatsraad 1805-1810

Periode: 1805 tot 1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.03. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De inventaris maakt geen onderscheid tussen de Staatsraad ten tijde van de Raadpensionaris en ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon.

Zoekmiddelen: 108-109 index op de notulen mei 1805 - juni 1806; 110-112 algemene index juni 1806-1808. De taken van deze algemene index worden na januari 1808 overgenomen door de groene index van de Koninklijke Secretarie. Naast de indices betreffende de koninklijke zittingen van de Staatsraad juni 1806 -december 1807 in nr. 113, zijn er 115-148 de indices van de afzonderlijke secties. Daarnaast ook 103-104 staten van in deliberatie zijnde stukken, 1809-1810, en 105-107 registers van commissorialen 1805-1810.

Besluiten: 1-17 minuut-notulen 1805-1807; 19-21 Net notulen juni 1806-januari 1808. Vanaf februari 1808 diende de Staatsraad rapporten aan de Koning in, 25-30, februari 1808-juli 1810. Voor het overige hielden functionarissen en secties eigen verbalen bij. Het betref 31 verbaal van de presidenten van de secties, 25-26 september 1806; 32-35 verbaal van de secretaris-generaal juli 1806 - januari 1808; een buitengewoon secreet verbaal van het besogne dat tussen maart en juni 1806 tot het koningschap van Lodewijk Napoleon leidde. Verder 36-49 verbaal van de sectie wetgeving juli 1806-juli 1810, met kopie in 51-57. 58-74 bevatten het verbaal van de sectie Financiën 1806-1810, met in 75 een kopie voor de maanden juli 1806 tot oktober 1807. Daarnaast in 76 het secrete verbaal van de sectie financiën 1806, 1807 en 1810. De afzonderlijke verbalen van de secties marine en oorlog van juli 1806 - maart 1807 in 77 en 80. Daarna hebben de secties de werkzaamheden tot juli1807 gezamenlijk voortgezet onder de naam sectie oorlog, marine, koophandel en koloniën, met verbaal in 81. Daarna het verbaal van de sectie oorlog en marine van juli 1807 tot juli 1810 in 83-88. Het verbaal van de sectie koophandel en koloniën van juli 1806 tot mei 1809 in 90-95.

Correspondentie: De ingekomen stukken zijn bij de verbalen gevoegd, in zoverre ze niet weer werden doorgezonden. Het archief omvat ook enkele dossiers en verbalen van gecommitteerden uit de Staatsraad over verschillende onderwerpen. Bovendien bevatten de 100 en 101 stukken van allerlei aard die misschien bij de verbalen hebben gehoord. 149 bevat gedrukte stukken inzake recht en rechterlijke macht.

In het archief van de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon, toegang 2.01.01.07, bevindt zich onder de Stukken afkomstig uit de "Donkere kamer", het archief van de secretaris-generaal van de Staatsraad, 633-646. Dit onderdeel is afzonderlijk beschreven.