Archieven zoeken

Archief

Archief van het Uitvoerend Bewind 1798-1801

Periode: 25-01-1798 tot 1801
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.04. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: De zoekmiddelen op dit archief bevinden zich in de reeks over de hele periode 1798-1811, die is opgenomen in het Archief van de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon (toegang 2.01.01.07, zie afzonderlijke beschrijving), 531-540, indices op de besluiten van het Uitvoerend Bewind januari 1798-oktober 1801, de "groene index". In ditzelfde archief ook de secrete index in 559 A en de klapper daarop in nr 559B B en 560 en een klapper op het buitengewoon secreet verbaal, 561. In 430 een register van verleende paspoorten, 1801. In het archief van het Uitvoerend Bewind zelf bevindt zich 694 met de agenda van maart - augustus 1798. 695 is een register van secrete in advies gehouden stukken, 696 de secrete agenda van april 1799 - oktober 1801.

Besluiten: 1-15, 30-32 en 485a-653 minuut-notulen januari 1798- oktober 1801. De notulen van het Provisioneel Uitvoerend Bewind, 1-12, zijn niet in de vorm van een register, maar losbladig, dus eigenlijk verbalen, elk met een datum en dagnummer. Kopie van de vastgestelde stukken werd bijgevoegd, evenals de originelen van de bijbehorende ingekomen stukken (soms in een afzonderlijke omslag), voorzien van datum en dagnummer van het exhibitum. De notulen van het Intermediaire en het Constitutionele Uitvoerend Bewind, 30-32 en 48-110, daarentegen hebben weer de vorm van gebonden registers waarin alleen de besluiten zijn opgetekend. Het buitengewoon secreet verbaal van het Constitutionele Uitvoerend Bewind november 1798 - oktober 1801 bevindt zich in het archief van de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon (toegang 2.01.01.07), 562.

Correspondentie: Voor de periode van 25 januari 1798 tot en met 31 maart 1798 zijn de ingekomen stukken bij de betreffende notulen gevoegd. Daarna 16-17 registers van uitgaande brieven januari - juni 1798; 44-34 registers van uitgaande brieven juni-augustus 1798) en 18-29 ingekomen stukken april - juni 1798; 35-47 ingekomen stukken juni - augustus 1798. Voor de periode van het Constitutionele Uitvoerende Bewind worden de registers van notulen wat betreft de uitgaande stukken geflankeerd door 111-150 registers van minuut-missives 1798-1801; 15-176 registers van missiven 1798-1801 en 177-179 registers van publikaties, alle voor de periode van augustus 1798 tot oktober 1801. De ingekomen stukken uit deze tijd zijn in 180-447 ingedeeld naar afzender, namelijk de Tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam (decreten), de Agenten, de departementale instellingen, gemeentebesturen, gerechtelijke en andere instellingen en particuliere stukken. De rekesten van personen ( 404-430 zijn ingedeeld in algemene rekesten, rekesten om aanstellingen en rekesten om paspoorten. De in advies gehouden stukken van alle afzenders zijn opgeborgen in de reeks 439-457, in advies gehouden stukken.

Geheim: 458 a-c secrete notulen januari - juli 1798, met in c de relatieven uit deze maanden; 459-463 registers van secrete notulen augustus 1798 - oktober 1801 (de minuten van deze notulen in de 654-670). De relatieven bij deze notulen 1798-1801 in de 464-481. Hiernaast bestond het buitengewoon secreet verbaal ( 482) met de buitengewoon secrete relatieven (483-485), plus enkele afzonderlijk gehouden secrete relatieven inzake de domeinen ( 704-710).

Diversen: Het archief bevat verder nog onder andere 67, een register met antistadhouderlijke verklaringen, 673 een auditieboek januari - mei 1798, minuten van allerlei soorten akten, correspondentie van de griffier en buiten de notulen gebleven stukken. Daarnaast zijn er financiƫle stukken betreffende ontvangen leges, betaalde traktementen, algemene begrotingen, domeinen en pensioenen.