Archieven zoeken

Archief

Archief van het Agentschap van Justitie

Periode: 03-1798 tot 02-1802
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.10.01. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 145-154 indices op het verbaal; 155, 156 indices op het secreet-verbaal; 157-161 expeditielijsten.

Besluiten: 1-9 minuut-verbaal; 10-18 Net-verbaal; 144 secreet verbaal 1800-1802 met bijlagen.

Correspondentie: nrs 52-93 Ingekomen extract-besluiten van het Uitvoerend Bewind; 95-137 Ingekomen stukken, chronologisch geordend; 142 ingekomen rekesten; 168 ingekomen stukken niet in het verbaal vermeld 1798; 19-31 minuten van uitgaande stukken; 35-51 net-registers van uitgaande stukken.

Geheim: 144 secreet-verbaal met bijlagen.

Diversen: 94 Register van decreten die kracht van wet hebben, 1800-1801; 162 Instructies voor hoven van justitie en procureurs-generaal.
Het archief bevat een klein aantal losse dossiers .