Archieven zoeken

Archief

Archief van het Ministerie van Justitie en Politie

Periode: 06-07-1806 tot 31-12-1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.10.04. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 351-355 indices op het verbaal van de minister 1806-1810, met 356-360 klappers; 180-181 register van uitgaande brieven en rapporten juli- december 1806; 367 lijsten van ingekomen decreten en besluiten van de Koning december 1807-december 1810; 433 register van ontvangen leges voor paspoorten, 1808-1810; 434 register van paspoorten in 1810 verstrekt.

Besluiten: 1-99 algemeen verbaal met bijlagen 1806-14 december 1807; 178-179 net verbaal 1806. Vanaf 14 december 1807 zijn de verbalen gesplitst naar generaal secretariaat en eerste divisie. Het archief van de tweede divisie ontbreekt in zijn geheel. In 1811 was dit onderdeel van het archief op last van de gouverneur-Général overgedragen aan de directeur-général de la Police en Hollande, De Villers Duterrage. Vermoedelijk is het ten prooi gevallen aan de vlammen bij de brandstichtingen in Amsterdam op 16 november 1813 en volgende dagen van de twee panden van de Directie van Politie aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam op 16 november 1813 (H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand, p. 231-33). De serie Police Générale bevat alleen rapportages uit de tijd van De Villiers Duterrage zelf. In 311 Stukken door de gewezen secretaris-generaal Verhoysen (tot 1808 op deze post) zijn achtergelaten.

Geheim: 159- 171 secreet verbaal met bijlagen, 159-171; 183 net secreet verbaal 1806; 172-177 secreet confidentieel verbaal 1808-1810.

Diversen: In het archief bevinden zich ook chronologisch geordende ingekomen vonnissen van rechtbanken en ingekomen vonnissen van de Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande. Verder bevat het archief dossiers inzake ambtenaren, waaronder gezegelde declaratoiren in verband met de belasting op het klein Zegel, 314-324. In 104-109 het verbaal van de gewezen secretaris-generaal in verband met de liquidatie van het voormalige Ministerie, januari - augustus 1811, met 109a buiten het verbaal gehouden stukken. 325-327 beslaan financiële stukken waaronder de grootboeken van het Ministerie met de Staatsdrukkerij, 1806-1809. Verder bevinden zich in het archief opgaven en tabellen in verband met verzoeken om inlichtingen, onder andere inzake gevangenissen.