Archieven zoeken

Archief

Archief van de Agent van Nationale Opvoeding voor de Bataafse Republiek

Periode: 01-03-1798 tot 30-06-1801
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.12. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 329 alfabetisch register op de notulen 1798 - april 1799 en 330-332 systematische index op de notulen april 1799 - 1801.

Besluiten: 283-285 minuut-notulen 1798-1801. 319-323 omvatten de net-notulen 1799-1801.

Correspondentie: 286-318 bijlagen bij de notulen: uitgaande brieven en ingekomen stukken 1789- 1801. De uitgaande missiven werden per jaar genummerd. Het net van de uitgaande brieven in de 324-327.

Geheim: Er zijn geen geheime notulen.

Diversen: 328 register van ordinnanties voor 1801.