Archieven zoeken

Archief

Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken [1806-1810]

Periode: 1806 tot 1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.12. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ondanks de wijzigingen in taken en organisatie die het in de jaren 1806-1810 heeft ondergaan, als één geheel behandeld. Alleen werden bij Koninklijk decreet van 15 mei 1808 nr. 2 de stukken inzake eredienst overgedragen aan het Ministerie van Eredienst. Maar uiteraard bleven de verbalen en de onderdelen van de index die op dit onderwerp betrekking hadden, achter in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1 januari 1809 zijn de archieven van de eerste divisie waterstaat afzonderlijk geadministreerd (inventaris 2.01.13).

Zoekmiddelen: 873-881 agenda's van ingekomen stukken; 882-886 lijsten van ingekomen stukken met opgave door welke afdeling ze zijn behandeld 1808-1810; 887-891 indices, met voor 1809 een ingebonden afzonderlijke index inzake de watersnood van 1809; 892-895 klappers op de indices.

Besluiten: 543-823 minuut verbalen, met uitgaande brieven en ingekomen stukken 1806-1810.

Correspondentie: De uitgaande correspondentie is te vinden in het verbaal. Van de ingekomen stukken is het grootste deel eveneens bij het betreffende besluit opgeborgen, ook als het grote pakketten betrof. Dit wordt doorgaans in de inventaris aangegeven. Daarnaast zijn echter afzonderlijke dossiers gevormd, namelijk over rampen zoals de ontploffing in Leiden in 1807 en de watersnood van 1809, maar ook over venen in Friesland, het medisch toezicht 1800-1810 en de straatweg van 's-Hertogenbosch richting Luik, waarvan de wortels al in 1784 liggen. Een afzonderlijk dossier, 896, betreft de commissie voor de hogescholen van 1807. In het archief van het Ministerie van Financiën bevinden zich de stukken die betrekking hebben op het beheer dat de Minister van Binnenlandse Zaken van 1805 tot 1807 samen met zijn collega van financiën heeft gevoerd inzake de rijksgebouwen in Den Haag (zie aldaar).

Geheim: 839 minuten van de secrete notulen, zowel van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken als van de minister, mei 1805 - december 1810; 840-842 relatieven van de secrete notulen, eveneens vanaf juni 1805 tot december 1810.

Diversen: Financiële registers van declaraties en ordonnanties en een register van jaarwedden van ambtenaren.