Archieven zoeken

Archief

Archief van de Agent van Financiën

Periode: 07-03-1798 tot 08-12-1801
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.21. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 1118-1121 indices op het verbaal, 1798-1801; 1135-1138 naamklappers op de ingekomen stukken, 1798-1801.

Besluiten: 1-41 net notulen (gewone en geheime) 7 maart 1798- 8 december 1801. De minuut notulen inzake de convooien en licenten 1798-1801, 199 - 210 B zijn afzonderlijk gehouden, evenals de overige stukken van dit bureau.

Correspondentie: 42-46 net uitgaande brieven (gewone en geheime) maart 1798 - december 1801; 63-191 ingekomen stukken (gewone en geheime) maart 1798 - december 1801 (de reeksen zijn zeer onvolledig, het ontbrekende aangegeven in de inventaris). Alle minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken inzake de convooien en licenten, met registers van leges en van gesloten rekeningen, in de 210C- 210 O.

Geheim: De geheime stukken zijn niet gescheiden van de ordinaris stukken. Wel bevat de inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën 1165 ook stukken inzake een Amortisatiefonds in verband met de nationale schuld, waarover de Agent in 1801 en 1802 verantwoording aflegde en 4890 OO journalen van geldspeculaties ten behoeve van de Republiek 1799-1802. 210 O is een register inzake de aflossing van de nationale schuld.

Diversen: 47-50 register van voorstellen en memoriën (gewone en geheime) maart 1798 - december 1801; 51-62 register van rapporten en adviezen (gewone en geheime) 8 maart 1798 - 8 december 1801. Het archief bevat naar verhouding weinig losse dossiers. Ze betreffen de inbedding van het tot dan toe zelfstandige graafschap Culemborg in de Republiek, buiten de notulen gehouden dossiers met rekesten van ambtenaren en opgaven van deelname aan de vrijwillige negotiatie op de nationale domeinen.