Archieven zoeken

Archief

Archief van het Ministerie van Financiën [1806-1810]

Periode: 09-06-1806 tot 12-1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.21. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 1126-1132 indices op de verbalen met alfabetische naamklapper, 1806 - 1810; 1143-1147 klappers op de indices 1806 - 1810; 1521-1528 indices op de verbalen inzake de convooien en licenten 1806 - 1810, vanaf april 1809 verbalen van het Directoraat-Generaal van de Convooien en Licenten; 1534-1540 klappers op de indices inzake de convooien en licenten 1806 - 1810; 1545 alfabetische naamklapper op de notulen convooien en licenten inzake permissie om goederen per schip te vervoeren, 1809; 887A index op de secrete ingekomen stukken 1807 - 1810.

Besluiten: 490-675 minuut notulen 9 juni 1806 - 30 november 1810. Kleine onderdelen ontbreken. Dit staat aangegeven in de inventaris. Hiernaast afzonderlijk: 1184-1305 minuut-notulen en uitgaande brieven inzake de convooien en licenten 2 januari 1806-31 december 1810, vanaf 3 april 1809 notulen van de directeur der douane. Eveneens afzonderlijk gehouden zijn 1150, 1152 met net notulen en uitgaande brieven in verband met het toezicht op de rijksgebouwen in Den Haag (van 3 mei 1805 tot 3 februari 1807 samen met de Secretaris van Staat, daarna met de Minister van Binnenlandse Zaken), mei 1805 - december 1809 en 1155-1157 minuut notulen en uitgaande brieven, netnotulen inzake het commissariaat over de landsgebouwen in Amsterdam, februari 1808 - december 1811. 840A en B bevatten extract-resoluties 1807, 1809.

Correspondentie: 676-840 ingekomen stukken 9 juni 1806 - 30 november 1810. De ingekomen stukken zijn doorlopend genummerd per jaar. 841-878 bevatten grotere bijlagen, met opgave van de notulen waarbij ze behoren, en buiten de notulen gehouden bijlagen, waaronder rekesten en stukken inzake de geestelijke goederen en de tollen.
Ingekomen stukken inzake de convooien en licenten, 1805-1810, genummerd per jaar, 1310-1486a, vanaf 3 april 1809 bij de notulen van de directeur der douane. Afzonderlijk gehouden zijn 1150-1154 inzake het toezicht op de rijksgebouwen in Den Haag 3 mei 1805 - 29 december 1809 (van mei 1805 tot februari 1807 samen met de Secretaris van Staat, daarna Minister van Binnenlandse Zaken) en 1155-1164 inzake het commissariaat over de landsgebouwen in Amsterdam, 3 februari 1808 - 14 december 1811. 888-890 bevatten in advies gehouden stukken, januari 1807 - november 1810, waarbij ook 890 A met stukken van de commissie inzake een financieel wetboek, 1808 - 1810. 488a Bij de Minister van Financiën ingekomen particuliere brieven 1805-1808.

Geheim: 880-882 secrete notulen en uitgaande brieven juni 1806 - oktober 1810; 883-884 net secrete notulen en uitgaande brieven, juni 1806 - juli 1810. 1490-1491 met de minuut secreet verbaal inzake de convooien en licenten, april 1806 - juli 1810 is afzonderlijk gehouden. De ingekomen secrete stukken van juni 1806 tot oktober 1810 in de 885-887.

Voor het archief van de amortisatiekas, zie aldaar. Voor het archief van de Rekenmeesters voor de Administratie der Nationale Domeinen herkomstig van het Huis van Nassau, een taak die werd uitgevoerd door de Raden van de Minister van Financiën, zie het Archief van de Nassause domeinraad.

Diversen: 1564-1565A dossiers over afzonderlijke onderwerpen, waarvan sommige bijlagen bij de notulen, andere buiten de notulen gehouden 1564 - 1565A. In 1520 enkele losse dossiers inzake convooien en licenten en douanezaken, 1810 -1813, waaronder berichten van scheepsbewegingen in 1807 en 1577 - 1582 inzake aanhoudingen van personen die goederen vervoerden zonder paspoort, 1805-1809.

Van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist is slechts één pak stukken over de jaren 1809-1810 bewaard gebleven, 1149A.

Van het Directoraat-Generaal van de publieke schuld is evenmin een afgerond archief bewaard gebleven. Wel bevinden zich in het archief van het Ministerie diverse grootboeken, journalen en stukken betreffende de nationale schuld ( 1179A e.v.) in relatie tot de amortisatie. Eveneens 1584, het register van inschrijvingen in het grootboek, 1807 - 1813, nu opgenomen in het archief van de Caisse Centrale in Amsterdam.
Van de opeenvolgende nationale loterijen het kasboek 1803-1814, 1149H.