Archieven zoeken

Archief

Archief van het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813), periode 1800 tot 1810.

Periode: 1798 tot 1810
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.14.2 Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De gedrukte en de digitale inventaris wijken van elkaar af. In beide een uitgebreide beschrijving van de werking van het archief.
Zoekmiddelen: 1223-1252 indices met hoofdenlijsten en klappers; 1253 index op de belangrijkste besluiten,opgemaakt 1808 over de periode vanaf 1798 en bijgehouden tot 1810.

Besluiten en correspondentie: De besluiten hebben vanaf 28 oktober 1800 een datum en een dagnummer. Van april tot oktober1800 werd het agendanummer van de ingekomen brief gebruikt. Deze agenda's zijn overigens niet bewaard gebleven. In het archief 254-1222 verbalen met relatieven, telkens eerst de nummers met het verbaal van een bepaalde maand, dan de opvolgende nummers met de bijbehorende ingekomen stukken. Deze laatste zijn opgeborgen op de datum van afdoening, dus niet op de eigen datum of op de datum van ontvangst. De verbalen zijn gefolieerd, ieder jaar te beginnen met bladzijde 1, tot en met 1 juli 1808. Onder de buiten het verbaal gehouden stukken zijn van belang de ingekomen stukken die niet zijn afgedaan 1800-1810, 1260-1271. Bovendien zijn omvangrijke bijlagen bij het verbaal hier afzonderlijk opgenomen, 1295-1398. In de inventaris staat aangegeven bij welke besluiten of perioden deze bijlagen behoren. Serieel van aard zijn de hier in de inventaris opgenomen registers van ordonnanties en declaraties.

Geheim: 1399-1418 geheim verbaal met relatieven 1798-1810, en een kopie voor de jaren 1800-1804, 1420-1424. Op het geheim verbaal bestaan indices tot medio 1807, 1426-1430. Verder 1431-1434A ingekomen kabinetsorders van Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810, met indices.

Diversen: De stamboeken van de militairen, hun pensioenregisters en rang- en conduitelijsten zijn in afzonderlijke inventarissen ondergebracht en daarom in de gids ook afzonderlijk genoemd.