Archieven zoeken

Archief

Staten-Generaal 1576-1796 Vervolg loketkas, secrete kas. tractaten en ratificaties 1700-1796, overgedragen archivalia, inventarissen en catalogi

Periode: 1795 tot 1796
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 1.01.08. Digitaal raadpleegbaar.