Archieven zoeken

Archief

Legaties in Zweden, Pruisen, Polen en Saksen 1674-1810

Periode: 1706 tot 1800
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 1.02.07. Digitaal raadpleegbaar.