Archieven zoeken

Archief

Legatie in Turkije, 1668-1810 (1811)

Periode: 1795 tot 1811
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 1.02.20. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het ambassadearchief is verdeeld in 1) het secretariaat. het eigenlijke archief van de ambassadeur en zijn ondergeschikten en 2) het archief van de kanselarij, het archief van de ambassadeur als hoofd van de Nederlandse Natie, waarin ook veel correspondentie met de Porte.

F.G. van Dedem van Gelder, die met onderbrekingen tot 1808 ambassadeur was, heeft veel stukken in zijn familiearchief nagelaten (zie aldaar).