Archieven zoeken

Archief

Consulaat te Tunis 1759-1813

Periode: 1795 tot 1813
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 1.02.21.01. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het archief bestaat uit twee onderdelen: 1) secretariaat en correspondentie, 2) kanselarij voor de Nederlandse natie. Particuliere stukken zijn in een afzonderlijk archief raadpleegbaar (zie aldaar).