Archieven zoeken

Archief

Archieven van het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te lande 1795-1798

Periode: 10-03-1795 tot 16-02-1798
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.14.01. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 33-36 indices op de minuut-resoluties; 134 indices op de minuut-secrete resoluties. NB De gedrukte inventaris Van Schie p. 34- 47 geeft een systematische hoofdenlijst van de gewone indices.

Besluiten: 1-21 notulen minuut-resoluties; 22-32 notulen net-resoluties.

Correspondentie: 37-42 en 43-47 uitgaande stukken; 48-127 ingekomen stukken.

Geheim: 133 minuten van secrete resoluties; 135 minuten van uitgaande secrete brieven; 136 minuten van ingekomen secrete brieven.

Diversen: Registers van instructies en van akten, doorlopend tot 1797, bevinden zich in het archief van de Raad van State. Van de departementen van het Comité zijn geen stukken bewaard, behalve van het departement van financie, waaronder de registers van ordonnanties, 144-148. Hiernaast behoren tot het archief ook een klein aantal afzonderlijke dossiers van enkele functionarissen en commissies, namelijk de advocaat-fiscaal, de commissarissen tot de zaken van justitie, de commissarissen tot de Franse zaken, de personele commissie ter defensie van de Bataafse Republiek en het bureau van liquidatie van de oude armee.