Archieven zoeken

Archief

Collectie gedrukte staatsstukken 1792-1819

Periode: 1792 tot 1819
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.40.02. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Deze collectie is een voorlopige samenvoeging van gedrukte staatsstukken die zijn aangetroffen bij de verhuizing van het Algemeen Rijksarchief naar het Bezuidenhout in 1979. Het is de bedoeling dat ze te zijner tijd worden verdeeld over archieven waartoe ze behoren.

De collectie omvat 1-13 banden met verschillende gedrukte stukken van de landelijke overheid 1792-1814, 14-25 notulen van het Staatsbewind 1801-1805, 26-29 Staatsbesluiten van de Raadpensionaris 1805-1806 en velerlei kleinere en vaak onvolledige reeksen. Uit de collectie Dassevael zijn afkomstig: nrs 59-61 indices op de publicaties en proclamaties van algemene besturen, 1796-1810 en nr 62 registers op gepubliceerde Franse wetgeving.