Archieven zoeken

Archief

Algemene Rekenkamer bureau Nationale Schuld 1814-1919

Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.02.09.03. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

In dit archief enkele stukken van vóór 1814: 1 onder andere wetten en besluiten afkomstig van het grootboek, 1808-1815; 12 Overzichten van aan de Amortisatiekas vervallen stukken, 1810-1816; 13 overzicht van onafgehaalde rentecertificaten 1810-1821; 29-31 ingetrokken effecten 1515-1812; 39 overzicht van het oude grootboek der nationale schuld 1810-1835 en de grootboeken zelf 67-147 over 1809-1814. De 148-385 betreffen de publieke doorlopende schuld, ingedeeld naar rentepercentage, 1812-1814 en de 386-412 en 414-437 de publieke aflosbare schuld 1812-1814, eveneens naar rentepercentage. 413 betreft de publieke integrale schuld, 1813-1814. In de 1898-191 de balansen van de verschillende schulden, 1809-1814. 1930-1931 bevatten de Registers van vrijdommen, 1809-1914.