Archieven zoeken

Archief

Archief betreffende de Administratie der Nationale domeinen en geestelijke goederen, mei 1809 - april 1814.

Periode: 05-1809 tot 04-1814
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.23. Digitaal raadpleegbaar. 2.01.24 Niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 114 Journalen van rapporten en voordrachten aan de Koning en aan de Prins Algemeen Stedehouder, mei 1809 - mei 1810; 115-119 journalen van ingekomen stukken mei 1809 - december 1813; 120-121 blafferts op ingekomen stukken september 1810 - april 1814; 122-213 klappers op ingekomen stukken, geordend per domeingoed, meest uit 1812 en 1813.

Besluiten: 57 minuut notulen met bijlagen van de chef van de vierde divisie bij het Ministerie van Financiën, juli 1808 - juni 1809; 1-32 minuut notulen met uitgaande stukken van de directeur der Publieke Domeinen, mei 1809 - december 1811; 33-54 minuut notulen met uitgaande stukken van de Intendant-Général des Finances en Hollande, januari 1812 - december 1813.

Correspondentie: Voor de uitgaande stukken, zie de reeksen minuut-notulen. Daarnaast voor de chef van de vierde divisie van het Ministerie van Financiën ook 106-111 met uitgaande brieven, ingekomen brieven en afgedane stukken. De ingekomen stukken in 58 -84 bij de directeur der publieke domeinen mei 1809 - december 1811 en 85-103 bij de Intendant-Générale des Finances, 1812 en 1813.

Geheim: 113 secrete notulen van de Directeur der Publieke Domeinen, mei 1809 - september 1809.

Dossiers: in het archief bevinden zich een groot aantal dossiers betreffende afzonderlijke domeingoederen, met stukken uit de hele periode tussen 1806 en 1813; 249-253 stukken betreffende ambtenaren en de kosten van de directie van de domeinen, 1809-1813.
Tabellen en staten: in het archief bevinden zich onder andere ook allerlei soorten tabellen en staten inzake domeingoederen en rekeningen van rentmeesters. Verder ook 372-415 processen-verbaal van gunnigen van domeinen, 1812 en 1813, ingedeeld volgens departementen, inclusief goederen in die van Bouches d' l' Escaut en les Deux Nèthes.
Inventaris 2.01.24 geeft een overzicht van klappers op de verkochte domeinen.