Archieven zoeken

Archief

Archief van de Zeeraad 1802-1805

Periode: 01-04-1802 tot 12-07-1805
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.22. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het archief is voor de jaren tot 1805 volgens de taakscheiding geordend in een administratief en een rechterlijk gedeelte. Voor 1805 zijn administratief en rechterlijk verenigd.

Zoekmiddelen: Voor het administratieve gedeelte 172-174 index op de besluiten 1802-1804 met in 175-177 de bijbehorende klappers. Voor het rechterlijke gedeelte 219-222 index op de besluiten 1802-1804. Voor 1805 240 index. De klad- en de netindex op de geheime besluiten in de 290 en 291.

Besluiten: Voor het administratieve gedeelte 159-161 minuut-besluiten 1803, 1804; 162-171 registers van net-besluiten 1802-1804. Voor het rechterlijke gedeelte: 212-215 minuut-besluiten 1802-1804; 216-218 register van net-besluiten 1802-1804. Voor 1805 235-236 minuut-besluiten en 237-239 registers van net-besluiten.

Correspondentie: Voor het administratieve gedeelte 178-201 bijlagen bij de besluiten, 1802-1804, doorlopend genummerd en chronologisch geordend. Voor het rechterlijke gedeelte 225-233 bijlagen tot de besluiten 1802-1804, met dezelfde ordening. Voor 1805 242-251 bijlagen tot de besluiten, met eveneens dezelfde ordening. 52-254 en 274-287 bevatten minuten en registers van allerlei uitgaande stukken.

Geheim: 288 minuut van de geheime besluiten 1802-1805; 289 register van het net van geheime besluiten 1802-1805. De bijbehorende geheime inkomende en uitgaande correspondentie in de 292-295.

Diversen: Het archief bevat ook processtukken van civiele en criminele processen, alsmede mandementen en andere akten.Instellingen: