Archieven zoeken

Archief

Archief van de Raad ter Judicature over de Middelen te Water en te lande 1805-1811

Periode: 12-07-1805 tot 27-02-1811
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.22. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Het archief is ingedeeld in een rechterlijk en een contentieus gedeelte. Bovendien werden de civiele en de criminele rechtspraak te water en te lande gescheiden. In de 481- 486 van het contentieuze gedeelte de civiele rol te water, met inserties, in de 509-511 de criminele rol te water, met inserties. Voor de rechtspraak te lande 517-520 de rol voor civiele zaken met inserties en 525-528 de rol voor criminele zaken met inserties.

Zoekmiddelen: 341-346 index op de besluiten 1805-1810 met in de 347-352 de bijbehorende klappers.

Besluiten: 320-332 minuut-besluiten 1805-1811; 333-340 registers van net-besluiten 1805-1811.

Correspondentie: 353-392 bijlagen tot de besluiten 1805-1811, doorlopend genummerd per jaar en chronologisch geordend.

Diversen: stukken betreffende civiele en criminele gedingen te water en te lande, met bijbehorende reeksen vonnissen en akten.