Archieven zoeken

Archief

Sous-série F1e Ministère de l' Intérieur. Administration générale. Pays annexés ou dépendants.

Periode: 1810 tot 1813
Vindplaats: Archives Nationales. Parijs.
Toegangsnummer: Digitaal raadpleegbaar: inventaris (PDF en database EGERIE).

Hoofdbestandsdelen:

De serie bevat stukken over landen en gebieden die bij Frankrijk geannexeerd zijn geweest, met nadruk op het feitelijke proces van inlijving. De inhoudelijke selectie is nogal onvast geweest, zodat in F1e 1 Départements de Hollande et d' Italie, 1810 in feite niets over Nederland te vinden is, maar wel weer over België. Van speciaal belang voor Nederland zijn wel F1e 48-55 Hollande An III - 1813, waarin overigens ook stukken inzake Duitsland zitten (voor een nadere inhoudsopgave zie onder) en F1e 205 stukken betreffende de overdracht van en de invoering van het nieuwe bestuur in delen van het Departement van de Rhoer, namelijk Ravenstein, Megen, Boxmeer en Gemert, aan de Bataafse Republiek, jaren III-VIII en stukken over de zaak Timmermans in Ravenstein. Wellicht loont het de moeite voor Nederland ook in te zien: F1e 40-47 Rive gauche du Rhin 1793-1813 en F1e 56-60 Départements Hanséatiques 1809-1814. In het algemeen bevatten de dossiers weinig gegevens die ook niet elders kunnen worden gevonden.

De dossiers F1e 48-55 zijn op microfilm raadpleegbaar. 48 heeft geen duidelijke interne samenhang. In de eerste plaats handelen een aantal stukken over verschillende uit Hollande in 1810 naar Parijs overgekomen deputaties, waaronder het Conseil des Affaires de Hollande, zonder volledige personele gegevens en vrijwel zonder inhoudelijke gegevens. Bovendien enige correspondentie van Lebrun. 49 bevat gegevens over gratificaties en pensioenen van ontslagen personen, evenals 50-52 waar de nadruk ligt op burgerlijke pensioenen, met name in de departementen, waaronder ook Oost-Friesland. In 53 in de eerste plaats veel gegevens over Zeeland en Brabant, verder onder andere over conscriptie in het noorden, over de kasernering van de douane, over Joodse familienamen en over godsdienstige gezelschappen. De 54 en 55 gaan onder andere over de nieuwe administratieve , financiële en rechterlijke indeling van Hollande.